00
00

ANPR InMotion

System kontroli stref płatnego parkowania

/02

e-kontrola

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych algorytmów fuzji sensorycznej, system automatycznie wykrywa zaparkowane pojazdy, odczytuje ich tablice rejestracyjne i lokalizuje na mapie. Następnie, dzięki integracji z systemem opłat, ANPR InMotion ustala, czy kontrolowany pojazd ma opłacony postój. W przypadku konieczności wystawienia mandatu - system automatycznie generuje wymaganą dokumentację.

Odczyt tablic rejestracyjnych

System automatycznie rozpoznaje wszystkie europejskie tablice rejestracyjne

Lokalizowanie zaparkowanych pojazdów

ANPR InMotion automatycznie lokalizuje na mapie każdy zaparkowany pojazd by określić strefę w której się znajduje oraz czy miejsce postoju jest zgodne z przepisami.

Integracja z parkomatami

Dzięki łatwej integracji poprzez API, system możne automatycznie wykrywać pojazdy które nie opłaciły postoju w strefie płatnego parkowania

Dokumentacja wykroczenia

Dokumentacja zdjęciowa pojazdu, zdjęcie kontekstowe, wycinek mapy ilustrujący miejsce postoju pojazdu pozwalają na generowanie pełnej dokumentacji wykroczenia

/03

Statystyki

System może być wykorzystywany jako ruchomy sensor generujący dane na temat dróg miejskich. Dzięki precyzyjnej lokalizacji zaparkowanych pojazdów oraz algorytmom sztucznej inteligencji do odczytywania tablic rejestracyjnych, ANPR InMotion zbiera dane na temat zajętości miejsc parkingowych, marek i typów zaparkowanych pojazdów oraz czasu postoju poszczególnych samochodów w obrębie strefy.

Algorytmy do odczytu tablic rejestracyjnych

Dzięki zaawansowanym algorytmom uczenia maszynowego, system automatycznie rozpoznaje numery rejestracyjne zaparkowanych pojazdów, przy prędkości pojazdu ANPR InMotion do 70 kph

Precyzyjny system pozycjonowania aut w obrębie wyznaczonych miejsc parkingowych

Precyzyjny lidar umożliwia lokalizowanie zaparkowanych pojazdów z dokładnością do 30 centymetrów, co pozwala przypisać zaparkowany pojazd do konkretnego miejsca postojowego

Określanie typu i marki pojazdu

System umożliwia odczyt marki i typu pojazdu, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie szczegółowych statystyk, jak również działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa publicznego

Określanie czasu postoju pojazdu w obrębie strefy

Dzięki wskazywaniu ponadprzeciętnie długo zaparkowanych pojazdów, system umożliwia typowanie podejrzanych pojazdów, które powinny zostać sprawdzone przez służby mundurowe

/04

Funkcjonalności

Niezawodność systemu w każdych warunkach

Łatwa integracja z oprogramowaniem firm trzecich

Anonimizacja przechodniów i pojazdów nie będących stroną w postępowaniu

Precyzyjny system lokalizacji

Lidar do pozycjonowania aut

Kompatybilny z każdym autem

Szybka łączność LTE

Łatwy w obsłudze interfejs

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza

Lub napisz do nas bezpośrednio na: 
/06

Promocja marki ANPR InMotion na rynkach zagranicznych.

Cele projektu: celem projektu jest zwiększenie możliwości działań eksportowych firmy InMotion Labs w zakresie produktu a także promocja polskiej branży IT. Projekt firmy przyczyni się do osiągnięcia celów POIR, celów poddziałania 3.3.3. Głównym celem jest promowanie produktów/usług branży IT/ICT, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych.

Efektem projektu jest wdrożenie innowacji firmy InMotion Labs i znalezienie partnerów i dystrybutorów na arenie międzynarodowej. Kolejne efekty udziału w projekcie to wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.
Wartość projektu: 456 600 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 388 110 PLN
POIR.03.03.03-12-0135/20